Želite da vaš SAN postane JAVA ?!

Profesionalni tim fotografa i videografa ce uslikati i usnimiti najbitnije trenutke vaseg veselja !

Vencanja

Wedding Photography

Fotografisanje rođendana

Birthday event photography

Fotografisanje Proizvoda

Product photography

Naše fotografije !

Ovde možete pogledati kratku galeriju nasih wedding fotografija

Product fotografija

Želite da imate profesionalne fotografije vaših proizvoda ?

NA PRAVOM STE MESTU !!!! 

/     Fotografisanje proizvoda / Nakita i ostalog
/     Profesionalno fotografisanje hrane

Ivan
Nikolić

Profesionalni fotograf sa višegodišnjim iskustvom u wedding fotogrfiji , product fotografiji i videografiji.

80000+ Photos   |   8+ Courses   |   1000+ videos

Jedna od najvažnijih uloga fotografije jeste njeno omogućavanje opštem memorisanju određenog prikaza. Memorisanje datih prikaza moguće je i putem drugih umetničkih medija ali pri tome treba uzeti u obzir fotografsko realističko beleženje. Jedan od najvažnijih prikaza za potrebe opšteg memorisanja, javnog i privatnog, od postanka civilizacije pa sve do dana današnjeg, jeste ljudski lik. Uz opšti razvoj civilizacije, razvijala se i čovekova ličnost. Tako je, u periodu novog doba, došlo do formiranja i razvijanja moderne individualnosti svakog pojedinca. Oformljena svest o posedovanju sopstva, odnosno sopstvene ličnosti, fotografiji sa svojom realističkom osobinom omogućava istraživanje pri ispoljavanju svih osobina i karaktera svakog pojedinca. S tim u vezi, treba naglasiti sa izuzetnom pažnjom da u profesionalnoj fotografiji ne postoji već uveliko ustanovljeni termin “fotogeničnost“, odnosno “nefotogeničnost“. Naime, svaki pojedinac u sklopu svoje ličnosti nosi određene osobine koje ga tako i determinišu, poseduje i zrači lepotu na sebi svojstven način. Pored toga, sama ličnost fotografa i njegova kreativnost tokom fotografisanja doprinosi iščitavanju tih osobina portretisanog i teži ka njihovom boljem ispoljavanju i beleženju čime se individualnost kroz fotografske portrete ispoljava na svoj najbolji način. Takođe, individualnost pojedinca dolazi do izražaja i na grupnim portretima gde je akcenat stavljen na međusobni odnos portretisanih i njihovo uzajamno delanje.

                       FOTOGRAFIJA !….

Društveni razvoj u XIX veku uticao je na razvoj fotografskih žanrova i njihovu širu upotrebu. Razvoj potrošačke kulture omogućio je proboj fotografskog medija u sferu oglašavanja i masovnog eksponiranja informacija, u svet propagande. Naime, pojavom prvih oglasa koji su sadržali i vizuelni prikaz, fotografija je postala medij pomoću koga se roba popularizovala i plasirala na tržište čime je zadobila opšte prihvaćen termin reklamna fotografija. Time je ona postala neizostavni deo masovne kulture.

   Reklamna fotografija za svoj nastup koristi druge fotografske žanrove. Ona kombinuje portrete, modu, arhitekturu, prirodu, mrtvu prirodu, hranu i zatim ih pakuje u određeni kontekst i formu reklame. Kako su reklame razvojem globalnog marketinga prolazile modifikaciju i određen stepen kompleksnosti tako se i reklamna fotografija razvijala i modifikovala. Od pojave prvih oglasa u štampi, preko prvih plakata, panoa, brošura i flajera do bilborda i savremenog internet marketinga.

   Za uspešno relizovanu reklamu fotografija korespondira sa idejom, stilom i porukom oglašivača. Naručilac reklame, lice koje zastupa neki brend, odnosno poslovnu ideju ili određeni proizvod, zajedno sa kreativnim timom i fotografom dolazi do rešenja i njenog uspešnog realizovanja. Od ideje do konotacije, kombinacije žanra i stila, odabira lokacije i tehničke realizacijedobra reklamna fotografija prolazi kroz proces komplentacije sadržaja do njenog finalnog proizvoda. Um celokupnog kreativnog tima određuje tok procesa.

   Finalni proizvod reklamne fotografije sadrži konotiranu poruku slike koja je ključna prilikom njenog iščitavanja i razumevanja. Prenos značenja poruke sveobuhvatne reklame na potošača je od ključnog značaja. Svaka uspešna reklama je i dobro shvaćena reklama. Tom činjenicom se i vode sve uspešne marketing kampanje.

0
Photos taken
0
Places visited
0
Contests
0
Enrolled people

Upit za termin_

U ovoj kontakt formi nam moyete poslati upit za uslugu fotografisanja ili snimanja dogadjaja

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Vrsta usluge